Bevezető

Mi, a Poppe + Potthoff GmbH, mint az online kínálat üzemeltetője, felelősek vagyunk az online jelenlétünket használók személyes adatainak feldolgozásáért. Elérhetőségeinket az online kínálat impresszumában találja. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések kapcsolattartói közvetlenül ebben az adatvédelmi nyilatkozatban kerültek megjelölésre.

Nagyon komolyan vesszük magánéletének és személyes adatainak védelmét. Személyes adatait kizárólag jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmának és a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, különösen az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) és a nemzeti adatvédelmi előírásoknak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel.

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az online kínálat igénybevételével összefüggésben milyen mértékben és milyen célból kezelünk személyes adatokat.

SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adat egy azonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Ez magában foglalja az Ön személyazonosságával kapcsolatos összes információt, például a nevét, e-mail címét vagy postai címét. Az Ön személyazonosságához nem köthető információk (például statisztikai adatok, mint az online ajánlat felhasználóinak száma) azonban nem minősülnek személyes adatnak.

Online kínálatunk alapvetően a személyazonosság felfedése és személyes adatok megadása nélkül is használható. Ilyenkor csak általános információkat gyűjtünk az Ön online kínálatunkban tett látogatásáról. Egyes kínált szolgáltatások esetében azonban személyes adatok megadására van szükség. Ezeket az adatokat általában csak az online kíánlat felhasználása céljából dolgozzuk fel, különösen a kért információk megadása céljára. A személyes adatok gyűjtése során csak a feltétlenül szükséges adatokat kell megadni. Ezen túlmenően további információk megadása is lehetséges, melyek esetében önkéntesen megadott adatokról van szó. Minden esetben jelezzük, hogy a mezők kitöltése kötelező vagy önkéntes. A jelen adatvédelmi nyilatkozat megfelelő részében adunk tájékoztatást a konkrét részletekről.

Az Ön személyes adatai alapján nem történik automatizált döntéshozatal online kínálatunk használatával kapcsolatban.

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Az Ön adatait az Európai Unión belül speciálisan védett szervereken tároljuk. Ezeket technikai és szervezési intézkedésekkel védik az adatok elvesztése, megsemmisülése, hozzáférése, módosítása vagy illetéktelen személyek általi elérése ellen. Az Ön adataihoz csak néhány jogosult személy férhet hozzá. Ők felelősek a szerverek műszaki, kereskedelmi vagy szerkesztői támogatásáért. A rendszeres ellenőrzések ellenére sem lehetséges azonban a teljes körű védelem minden veszély ellen.

Személyes adatait titkosítva továbbítjuk az interneten. Az adatátvitelhez SSL (Secure Socket Layer) titkosítást használunk.

SZEMÉLYES TOVÁBBÍTÁSA ADATOK HARMADIK FELEK SZÁMÁRA

Személyes adatait általában csak az Ön által kért szolgáltatások biztosítására használjuk fel. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe, az adatokhoz való hozzáférésük kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából történik. Technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatvédelmi előírások betartását, és ezt külső szolgáltatóinktól is megköveteljük.

Soha nem adjuk át az adatokat harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, különösen nem reklámcélokra. Személyes adatait csak abban az esetben adjuk át, ha Ön hozzájárult az adatok továbbításához, vagy jogszabályi előírások és/vagy hatósági vagy bírósági végzések alapján erre jogosultak vagy kötelesek vagyunk. Ez különösen magában foglalhatja a büntetőeljárás lefolytatása, a veszély elhárítása vagy a szellemi tulajdonjogok érvényesítése céljából történő információszolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Ha hozzájárulást kapunk az Ön személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Ha az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert ez egy szerződés teljesítéséhez vagy az Önnel fennálló szerződésszerű kapcsolat részeként szükséges, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Ha személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében dolgozzuk fel, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ha az Ön személyes adatainak kezelése társaságunk vagy harmadik személy jogos érdekének védelme érdekében szükséges, és ennek során az Ön érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem kívánják meg a személyes adatok védelmét.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat részeként mindig megjelöljük azt a jogalapot, amelyre az Ön személyes adatainak kezelését alapozzuk.

AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS TÁROLÁSI IDŐSZAKA

Mindig töröljük vagy zároljuk személyes adatait, ha a tárolás célja már nem áll fenn. A tárolásra azonban ezen túlmenően is sor kerülhet, ha ezt a ránk vonatkozó jogszabályi előírások előírják, például a jogi megőrzési és dokumentációs kötelezettségek teljesítése tekintetében. Ebben az esetben a vonatkozó követelmények lejártát követően töröljük vagy zároljuk személyes adatait.

Online kínálatunk használata

INFORMÁCIÓK AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉRŐL

Minden alkalommal, amikor belép online kínálatunkba, regisztrációjától függetlenül a következő információkat gyűjtjük számítógépéről: számítógépének IP-címe, böngészőjének lekérdezése és a lekérdezés időpontja. Ezenkívül a lekérdezés részeként rögzítésre kerül a továbbított adatok állapota és mennyisége. Termék- és verzióinformációkat is gyűjtünk a használt böngészőről és a számítógép operációs rendszeréről. Azt is rögzítjük, hogy az online kínálat elérése melyik webhelyről kiindulva történt meg. Számítógépének IP-címe csak addig kerül tárolásra, amíg az online kínálatot használja. Ezt követően törlésre vagy rövidítéssel névtelenítésre kerül. A fennmaradó adatokat 60 napig tároljuk.

Ezeket az adatokat az online kínálat működtetésére használjuk, különösen a hibák azonosítására és kiküszöbölésére, az online kínálat felhasználásának meghatározására, valamint módosításokra vagy fejlesztésekre. E célok közé tartozik az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint, amely ezen adatkezelés jogalapja.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Sok webhelyhez hasonlóan mi is cookie-kat használunk az online kínálatunkhoz. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek lementésre. Ezek a fájlok bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak, amelyek az Ön böngészője és az online kínálatunk közötti interakciók lebonyolítása érdekében szükségesek. A cookie jellemzően annak a domainnek a nevét tartalmazza, ahonnan a cookie-fájlt küldték, valamint a cookie korára vonatkozó információkat és egy alfanumerikus azonosítót.

A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük számítógépét, és azonnal elérhetővé tegyük az összes alapértelmezett beállítást. A cookie-k segítenek nekünk az online kínálat fejlesztésében, valamint abban, hogy jobb és személyre szabottabb szolgáltatást kínáljunk Önnek. Ez magában foglalja az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Az általunk használt cookie-k úgynevezett session cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző munkamenetének lejárta után automatikusan törlődnek. Bizonyos esetekben hosszabb tárolási idővel rendelkező cookie-k is használhatók, így az Ön alapértelmezett beállításai és preferenciái továbbra is figyelembe vehetők, amikor legközelebb meglátogatja online kínálatunkat.

A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Mindazonáltal kikapcsolhatja a cookie-k tárolását, vagy beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy értesítse Önt, ha sütiket küldenek. Lehetőség van a már manuálisan elmentett cookie-k törlésére is a böngésző beállításain keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy online kínálatunkat csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem tudja használni, ha elutasítja a cookie-k tárolását vagy törli a szükséges cookie-kat.

GOOGLE ANALYTICS

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai értékelésekhez használjuk. A Google Analytics a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Írország („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás.

A Google Analytics részeként a Google többek között cookie-kat használ az értékelésekhez. A cookie-k használatának és értékelésének típusát, ill. ezek terjedelmét a Google határozza meg. A cookie-k által generált, az online kínálat használatával kapcsolatos információk a Google szerverére kerülnek, és ott kerülnek tárolásra. Nem zárható ki, hogy az adatokat az USA-ba továbbítják, és ezáltal a kormányzati hatóságok hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. A szabványos IP-anonimizálás révén azonban a Google először lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unióban található szervereken.

A Google ezeket az információkat a mi nevünkben arra használja fel, hogy kiértékelje az online kínálat Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a webhelyen végzett tevékenységekről, és a webhely- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra, mint az online kínálat üzemeltetője számára. Ezenkívül a Google felhasználhatja az adatokat saját céljaira. E célok részeként a Google például profilt hoz létre a felhasználói viselkedésről, vagy összekapcsolja az adatokat más adatokkal, például egy meglévő Google-fiókkal. Ezekre az adatkezelési műveletekre nincs befolyásunk. A Google szerint az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google által gyűjtött vagy már birtokolt egyéb adatokkal. További információkért tekintse meg a Google adatvédelmi tájékoztatóját, amely az alábbiakban megadott linken keresztül érhető el.

Használjuk még a Google Analytics „demográfiai jellemzők“ funkcióját is. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek információkat tartalmaznak a webhely látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köréről. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből és harmadik felek látogatói adataiból származnak. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja Google-fiókjának hirdetési beállításaiban, vagy általánosságban megtilthatja az adatok Google Analytics általi gyűjtését a következő bekezdésben leírtak szerint. A „demográfiai jellemzők” funkcióról a Google oldalán talál további információkat az alábbi linken https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu.

Megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a süti által generált és a webhely Ön általi használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét), valamint ezen adatok feldolgozását az alábbi link alatt elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. További információkat itt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu vagy itt: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html talál (általános információ a Google Analyticsről és az adatvédelemről). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy weboldalunkon a Google Analytics az „anonymizeIp();” kóddal kerül bővítésre. Így az IP-címek névteleníthetők úgy, hogy az utolsó oktett törlésre kerül.

ETRACKER

A felhasználói adatok elemzésére az etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Németország (www.etracker.com) szolgáltatásait használjuk. Ennek során cookie-kat használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal látogatói által való használatának statisztikai elemzését, valamint a használattal kapcsolatos tartalmak vagy hirdetések megjelenítését. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző tárol a felhasználó eszközén. Az etracker cookie-k nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználó azonosítását.

Az etracker által generált adatokat a mi nevünkben az etracker kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja. Ebben a tekintetben az etrackert független tesztelésnek vetették alá, tanúsították, és megkapta az ePrivacyseal adatvédelmi jóváhagyási pecsétjét.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) jogalapja alapján történik. Jogos érdekünk az online kínálatunk optimalizálása. Az etrackernél az IP-címet a lehető leghamarabb anonimizálják. A bejelentkezési vagy eszközazonosítókat az etracker pedig egyedi kulccsá alakítja, amely nincs hozzárendelve egy személyhez. Az etracker ezen adatokat nem használja fel más célra, nem vonja össze más adatokkal és nem adja tovább harmadik félnek.

Az etracker adatvédelemmel kapcsolatos további információk a https://www.etracker.com/en/data-privacy/. címen találhatók.

RETARGETING ÉS REMARKETING

A retargeting vagy a remarketing olyan technológiák, amelyek során a korábban egy bizonyos webhelyet meglátogató felhasználók számára megfelelő reklámot jelenítenek meg még azután is, hogy elhagyták az adott felületet. Ehhez a saját weboldalukon túl is fel kell ismerni az internetezőket, amelyekhez az érintett szolgáltatók cookie-jait használják. Ezenkívül a rendszer figyelembe veszi a korábbi használati viselkedést is. Például, ha egy felhasználó megnéz bizonyos termékeket, akkor azok vagy hasonló termékek később megjelenhetnek számára más webhelyeken reklámként. Ez egy személyre szabott hirdetés, amely az egyes felhasználók igényeihez igazodik. Ehhez a személyre szabott reklámozáshoz nem szükséges, hogy a felhasználót az újrafelismerésen túl is azonosítsák. Ezért a retargetinghoz vagy remarketinghez felhasznált adatokat nem kombinálják más adatokkal.

Ezen technológiákat az internetes hirdetések megjelenítésére használjuk. A hirdetések elhelyezéséhez külső szolgáltatókat használunk. Felhasználjuk többek között a Google kínálatát, mely lehetővé teszi az internetezőt érdeklő termékek automatikus megjelenítését. Ez a funkció cookie-kon keresztül valósul meg. Erről a technológiáról további információk találhatók a Google adatvédelmi szabályzatában a https://policies.google.com/privacy?hl=hu cím alatt. A Google Remarketing vagy a DoubleClick Ad Exchange cookie-jainak telepítése megakadályozható a megfelelő böngészőszoftver beállításával a https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu webhely meglátogatásával és a megfelelő beállítás módosításával.

A reklám elhelyezése az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

A velünk való kommunikáció

Különféle módon léphet kapcsolatba velünk, beleértve a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot is. Hírlevelünkön keresztül e-mailen is szívesen tájékoztatjuk Önt rendszeresen az újdonságokról.

HÍRLEVÉL

Amikor regisztrál hírlevelünkre, e-mail címét saját hirdetési célokra használjuk fel, amíg le nem iratkozik. Rendszeres tájékoztatást kap e-mailben az aktuális témákról, valamint különleges alkalmakkor, például speciális akciókról. Az e-mailek személyre szabhatók és egyedi igényekhez állíthatók be az Önnel kapcsolatos információink alapján.

Hírlevelünkre való feliratkozáshoz, hacsak nem adta írásban hozzájárulását, az úgynevezett kettős feliratkozási eljárást alkalmazzuk (Double Opt In), azaz csak akkor küldünk hírlevelet e-mailben, ha előzetesen kifejezetten megerősítette, hogy aktiválni szeretné a hírlevelek fogadását. Ezt követően küldünk Önnek egy értesítő e-mailt, és megkérjük, hogy az ebben az e-mailben található linkre kattintva erősítse meg, hogy szeretné megkapni hírlevelünket.

Adatkezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében, amennyiben Ön kifejezetten regisztrált a hírlevélre. A jogszabályi előírások keretein belül az is előfordulhat, hogy Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kapja tőlünk hírlevelünket, mert árut vagy szolgáltatást rendelt tőlünk, ezzel összefüggésben megkaptuk az Ön e-mail címét és Ön nem mondott ellent az információk e-mailen keresztül való fogadásának. Ebben az esetben a jogalap a közvetlen reklám közvetítéséhez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Ha a továbbiakban nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, vagy tiltakozhat a hírlevél további kézhezvétele ellen anélkül, hogy az alaptarifák szerinti továbbítási költségeken kívül más költsége is felmerülne. Egyszerűen használhatja a minden hírlevélben található leiratkozási linket, vagy küldjön üzenetet nekünk vagy adatvédelmi felelősünknek.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Online kínálatunkban linkeket talál a Google+ és a LinkedIn közösségi hálózatokra, valamint a Xingre. A hivatkozásokat a szolgáltató megfelelő logójáról ismerheti fel.

A linkekre kattintva megnyílnak a megfelelő közösségi oldalak. Rájuk ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. A vonatkozó szabályozás részleteiért tekintse meg az egyes szolgáltatók megfelelő adatvédelmi nyilatkozatait. Ezek itt találhatók:

Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

A megfelelő hivatkozások elérése előtt semmilyen személyes információ nem kerül továbbításra az adott szolgáltatóhoz. A hivatkozott oldalhoz való hozzáférés egyben az adott szolgáltató általi adatkezelés alapja is.

A YOUTUBE HASZNÁLATA

A videókat beépítjük online kínálatunkba. Lejátszásukra a Google által üzemeltetett YouTube szolgáltatás („YouTube”) beépülő modulját használjuk. A szolgáltatás üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha online kínálatunkból olyan webhelyet ér el, amelyen videó van beágyazva, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. A YouTube szerver értesül arról, hogy online kínálatunk mely webhelyeit látogatta meg.

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ez megelőzhető, ha kijelentkezik a Youtube-fiókjából. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen, amely a YouTube-ra is vonatkozik.

A YouTube-ot azért használjuk, hogy videókat mutassunk, és többet elmondhassunk magunkról és szolgáltatásainkról. Mindez a jogos érdeket is magában foglalja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

Az Ön jogai és kapcsolattartása

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy személyes adatai kezelését a lehető legátláthatóbban magyarázzuk el, és tájékoztassuk az Önt megillető jogokról. Ha további információra van szüksége, vagy élni szeretne jogaival, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy kezelhessük aggályait.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Önnek széles körű jogai vannak személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Először is, Önt átfogó tájékoztatási jog illeti meg, és szükség esetén kérheti személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését vagy zárolását. Kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását és tiltakozhat is az adatfeldolgozás ellen. Az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok tekintetében adatátadási joggal is rendelkezik.

Ha élni szeretne bármely jogával és/vagy további tájékoztatást szeretne kapni azokról, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Alternatív megoldásként felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel is.

BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA ÉS FELLEBBEZÉS

Az Ön által egyszer megadott hozzájárulás a jövőre nézve bármikor szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Erre vonatozóan az ügyfélszolgálatunk és adatvédelmi felelősünk is kapcsolattartóként működik.

Ha személyes adatainak kezelése nem hozzájárulásra, hanem más jogalapra vezethető vissza, Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Tiltakozása az adatkezelés felülvizsgálatát és szükség esetén megszüntetését vonja maga után. A felülvizsgálat eredményéről Önt tájékoztatjuk, és – ha az adatkezelést továbbra is folytatni kell – további tájékoztatást kap tőlünk arról, hogy miért engedélyezett mégis az adatkezelés.

ADATVÉDELMI MEGBÍZOTT ÉS KAPCSOLAT

Kijelöltünk egy külső adatvédelmi megbízottat, aki az adatvédelmi kérdésekben támogat minket, és akihez Ön közvetlenül is fordulhat. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok kezelésével vagy az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos további információval kapcsolatban, adatvédelmi megbízottunk és csapata készséggel állnak az Ön rendelkezésére:

Dr. Sebastian Meyer, LL.M., ügyvéd
c/o BRANDI ügyvédi iroda
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-mail:

Ha személyesen szeretne kapcsolatba lépni adatvédelmi tisztviselőnkkel e-mailben, akkor a címen is elérheti őt.

PANASZOK

Ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása nem felel meg a jelen adatvédelmi szabályzatnak vagy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, panaszt tehet adatvédelmi tisztviselőnknél. Az adatvédelmi megbízott ezt követően megvizsgálja az ügyet, és tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről. Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS VÁLTOZÁSOK

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEK

Online kínálatunk tartalmazhat más webhelyekre mutató hivatkozásokat is. Ezek a hivatkozások általában megfelelően jelöltek. Nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozott weboldalakon milyen mértékben tartják be a vonatkozó adatvédelmi előírásokat. Ezért javasoljuk, hogy tájékozódjon a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokról más weboldalakon is.

JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK VÁLTOZÁSAI

Jelen adatvédelmi nyilatkozat állapotát a dátum jelzi (lent). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot a jövőre vonatkozóan bármikor megváltoztassuk. Változás különösen az online kínálat technikai kiigazítása vagy az adatvédelmi szabályozás változása esetén következik be. Az adatvédelmi nyilatkozat aktuális változata mindig közvetlenül elérhető az online jelenléten keresztül. Javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon a jelen adatvédelmi nyilatkozat változásairól.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat állapota: 2023 szeptembere

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0