Bevezetés

Vállalatunk, a Poppe + Potthoff GmbH online ajánlatának üzemeltetőjeként felel az online ajánlat felhasználójához tartozó személyes adatok feldolgozásáért. Elérhetőségi adataink az online ajánlat Impresszum részében találhatók. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben illetékes kapcsolattartó közvetlenül meg van nevezve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban.

Nagyon komolyan vesszük az Ön magánéletének és személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmának és az alkalmazandó adatvédelmi jogi rendelkezéseknek – különösen az európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) és a nemzeti adatvédelmi előírásoknak – megfelelően gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozattal arról kívánjuk tájékoztatni Önt, hogy az online ajánlat igénybevételével összefüggésben milyen körben és milyen célra dolgozunk fel személyes adatokat.

SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez kapcsolódó információk. Ide tartozik az Ön személyazonosságával kapcsolatos összes információ, például az Ön neve, e-mail címe vagy lakcíme. Azon információk, amelyek nem hozhatók kapcsolatba az Ön személyazonosságával (mint pl. statisztikai adatok az online ajánlat felhasználóinak számára vonatkozóan), ezzel ellentétben nem minősülnek személyes információknak.

Online ajánlatunkat alapvetően az Ön személyazonosságának nyilvánosságra hozatala és személyes adatainak megadása nélkül használhatja. Ekkor kizárólag általános információkat gyűjtünk az online ajánlatunk felkereséséről. Néhány kínált szolgáltatás esetében azonban gyűjtünk Önről személyes adatokat. Ezeket az adatokat ezt követően alapvetően csak az online ajánlat használatának céljaira, különösen a kívánt információk megadására dolgozzuk fel. Személyes adatok gyűjtésekor csak azokat az adatokat kell megadni, amelyek megadása kötelező. Ezenkívül további adatok lehetségesek, amelyek megadása önkéntes. Mindig utalunk arra, hogy kötelezően vagy önkéntesen kitöltendő mezőkről van-e szó. A konkrét részletekről a jelen Adatvédelmi nyilatkozat megfelelő fejezetében tájékoztatjuk.

Online ajánlatunk használatával összefüggésben nem kerül sor automatikus döntésre az Ön személyes adatai alapján.

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSA

Az Ön adatait különösen védett szervereken, az Európai Unió belül tároljuk. Az Ön adatai technikai és szervezési intézkedések által védettek az illetéktelenek miatti elvesztés, tönkremenetel, hozzáférés, módosítás vagy terjesztés ellen. Az Ön adataihoz csak kevés, jogosultsággal rendelkező személy férhet hozzá. Ezen személyek a szerverek műszaki, üzleti vagy szerkesztői jellegű fenntartásáért felelősek. A rendszeres ellenőrzések ellenére minden veszély ellen teljes védelem nem lehetséges.

Személyes adatai az interneten kódolt formában jutnak el hozzánk. Az adatátvitelhez SSL-kódolást használunk (Secure Socket Layer).

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA KÜLSŐ FELEK SZÁMÁRA

Az Ön személyes információit alapvetően az Ön által kívánt szolgáltatások nyújtására használjuk. Ha a szolgáltatásnyújtás keretében külső szolgáltatókat alkalmazunk, ők csak a szolgáltatásnyújtás céljából férhetnek hozzá az adatokhoz. Technikai és szervezési irányelvek által gondoskodunk az adatvédelmi jogi előírások betartásáról, és külső szolgáltatóinkat is erre kötelezzük.

Ezenkívül az adatokat – különösen reklámcélra – nem adjuk tovább külső feleknek az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Személyes adatainak továbbadására csak akkor kerül sor, ha Ön az adattovábbításba saját maga beleegyezett, vagy amennyiben a törvényi előírások és/vagy hatósági, ill. bírósági rendelkezések alapján arra jogosultak vagy kötelesek vagyunk. Erre kerülhet sor különösen büntetőeljárás és veszélyelhárítás céljából történő tájékoztatáskor, valamint szellemi tulajdonjogok érvényesítésére.

AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJA

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozásához beleegyezését kérjük, a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. a) pontja szolgál az adatfeldolgozás alapjául.

Ha az Ön személyes adatai azért dolgozzuk fel, mert arra egy szerződés teljesítése vagy az Önnel létrejött szerződésszerű jogviszony keretében szükség van, a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. b) pontja szolgál az adatfeldolgozás alapjául.

Ha az Ön személyes adatait valamilyen jogi kötelezettség teljesítése érdekében dolgozzuk fel, a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. c) pontja szolgál az adatfeldolgozás alapjául.

A továbbiakban az adatfeldolgozás alapjául a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontját kell figyelembe venni, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása vállalatunk vagy külső fél jogos érdekének biztosítása miatt szükséges, és az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadsága nem követeli meg a személyes adatok védelmét.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretében mindig felhívjuk figyelmét arra, hogy mely jogalapokon alapszik az Ön személyes adatainak feldolgozása.

ADATOK TÖRLÉSE ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA

Alapvetően mindig töröljük, ill. zároljuk az Ön személyes adatait, amikor a tárolás célja már nem áll fenn. Tárolásra a törvényes megőrzési idő és dokumentálási kötelezettségek figyelembe vételével ezenkívül akkor is sor kerülhet, ha arra ránk vonatkozó jogszabályi előírások miatt van szükség. Ilyen esetben a megfelelő előírás érvényességének vége után töröljük, ill. zároljuk az Ön személyes adatait.

Az online ajánlat használata

INFORMÁCIÓK AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉRŐL

Online ajánlatunkhoz való hozzáféréskor az Ön regisztrációjától függetlenül a következő információkat gyűjtjük számítógépéről: a számítógép IP-címe, böngészőjének lekérdezése és a lekérdezés időpontja. Ezenkívül a lekérdezés keretében az állapot és a továbbított adatmennyiséget is gyűjtjük. Termék- és verzióinformációkat is gyűjtünk az alkalmazott böngészőről és a számítógép operációs rendszeréről. Továbbá azt is rögzítjük, hogy mely weboldalról érte el az online ajánlatot. Számítógépének IP-címét csak az online ajánlat használatának idejére tároljuk, majd azt töröljük vagy rövidítéssel anonimmé tesszük. A többi adatot 60 napig tároljuk.

Ezen adatokat az online ajánlat fenntartására, különösen a hibák felismerésére és elhárítására, az online ajánlattal kihasználtságának megállapítására, valamint kiigazításokra vagy javításokra használjuk. E célokban az adatfeldolgozással kapcsolatos, DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeink is szerepelnek, amelyek ezen feldolgozás jogalapját képezik.

SÜTIK HASZNÁLATA

Online ajánlatunk esetében – sok weboldalhoz hasonlóan – sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik kis szövegfájlok, amelyek a számítógépén tárolódnak, és az adott beállításokat és adatokat az online ajánlatunkkal való cseréhez böngészőjén keresztül tárolnak. Egy süti rendszerint tartalmazza a domain nevét, ahonnan a süti-fájlt küldték, továbbá a süti koráról információkat és alfanumerikus azonosító jelet tartalmaz.

A sütik segítségével felismerjük az Ön számítógépét, és azonnal elérhetővé tudjuk tenni az esetleges előzetes beállításokat. A sütik segítségével javíthatjuk az online ajánlatot, valamint jobb és még inkább az Ön igényeire szabott szolgáltatást tudunk nyújtani. Itt az adatfeldolgozással kapcsolatos, DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeink is láthatók, amelyek ezen feldolgozás jogalapját képezik.

Az általunk használt sütik úgynevezett munkamenet-sütik, amelyek a böngésző munkamenete végén automatikusan újra törlődnek. Alkalmanként hosszabb tárolási időtartamú sütiket is használhatunk, hogy az Ön előzetes beállításait és preferenciáit az online ajánlatunk következő felkeresésekor is figyelembe vehessük.

A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy a sütiket automatikusan elfogadja. Ön azonban letilthatja a sütik tárolását, vagy a böngészőt beállíthatja úgy, hogy értesítést kap a sütik küldéséről. Ezenkívül a már törölt sütik kézileg, a böngésző beállításain keresztül törölhetők. Kérjük, ügyeljen arra, hogy online ajánlatunkat bizonyos körülmények között csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudja használni, ha elutasítja a sütik tárolását, vagy szükséges sütit töröl.

GOOGLE ANALYTICS

Statisztikai értékelésekhez a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” (sütiket) használ. Ezek szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által az Ön weboldalhasználatáról szerzett információkat rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Ha ezen a weboldalon bekapcsolja az IP-cím anonimmé tételét, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződéses államaiban előzetesen rövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google USA-ban található szervereire és rövidítik ott. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezen információk alapján értékeli a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről, továbbá a weboldal használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat kínál a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem társítják a Google egyéb adataihoz. A cookie-k tárolása letiltható a böngésző szoftver megfelelő beállításával. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók teljes mértékben. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie-k által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google részére történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, ha a következő hivatkozáson keresztül letölti és telepíti a rendelkezésre álló böngésző plugint: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ehhez további információkat a következő oldalakon talál: tools.google.com/dlpage/gaoptout, ill. support.google.com/analytics/answer/6004245 (általános információk a Google Analytics-ről és az adatvédelemről). Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalainkon a Google Analytics a „anonymizeIp();” kóddal lett bővítve az IP-címek anonimizálása érdekében, amelynek utolsó nyolc eleme törlésre kerül.

Véleményünk szerint az elvégzett óvintézkedések alapján (anonimizálás és letiltási lehetőség) az adatfeldolgozás online ajánlatunk optimalizálására mint a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontja szerinti, adatfeldolgozásra vonatkozó jogos érdeket szolgál.

ETRACKER

Az etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Németország(www.etracker.com) szolgáltatásait vesszük igénybe a felhasználási adatok elemzéséhez. Ekkor olyan sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal látogatók általi használatának statisztikai elemzését, valamint a felhasználókra vonatkozó tartalmak vagy reklámok megjelenítését. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a webböngésző tárol a felhasználó készülékén. Az etracker sütik nem tartalmaznak olyan információt, amely a felhasználó azonosítását lehetővé teszi.

Az etracker segítségével előállított adatokat az etracker vállalatunk megbízásából kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja. Az etracker erre vonatkozóan függetlenül ellenőrzött, tanúsítvánnyal és ePrivacyseal adatvédelmi minőségi emblémával kitüntetett vállalat.

Az adatfeldolgozás a DSGVO törvény 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerinti jogalapon (jogos érdek) történik. Online ajánlatunk optimalizálása jogos érdekünkben áll. Az IP-címeket az etracker a lehető leghamarabb anonimizálja; a bejelentkezések vagy készülékek felismerését az etracker egyértelmű, de személyhez hozzá nem rendelhető kulccsá változtatja. Az etracker által nem kerül sor egyéb felhasználásra, más adatokkal való összesítésre vagy külső felek részére való továbbításra.

Az adatfeldolgozást az alábbi mezőre kattintva bármikor megtilthatja.

Megtiltom személyes adataim etracker általi feldolgozását a következő weboldalon.

Az etracker által alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos információkat itt találja: https://www.etracker.com/datenschutz/.

RETARGETING ÉS REMARKETING

Retargeting, ill. remarketing alatt olyan technológiákat értünk, amelyek esetében a felhasználóknak – akik előzőleg felkerestek egy bizonyos weboldalt – ezen weboldal elhagyása után is megfelelő reklámok jelennek meg. Ehhez szükség van arra, hogy az internet-felhasználót a saját weboldalon keresztül újra felismerjék, amihez az adott szolgáltató sütiket használ; ezenkívül figyelembe veszi az addigi felhasználást. Ha a felhasználó például bizonyos termékeket megtekint, később más weboldalakon azonos vagy hasonló termékeket láthat reklámként. Személyre szabott reklámról van szó, amelyek a felhasználó igényeihez vannak igazítva. Ezen személyre szabott reklámokhoz nincs szükség a felhasználó azonosítására az újbóli felismerésen keresztül. A retargeting, ill. remarketing céljára felhasznált adatokat sem összesítjük további adatokkal.

Ilyen technológiákat internetes hirdetések kezelésére használunk. A hirdetések kezelésére külső felek szolgáltatásait vesszük igénybe. Többek között a Google szolgáltatását vesszük igénybe, amely lehetővé teszi a felhasználó számára érdekes termékek automatikus megjelenítését. Ehhez a funkcióhoz sütiket használunk. Ezen technológiákról további információkat a Google adatvédelmi rendelkezéseiben talál: policies.google.com/privacy. A Google Remarketing, ill. a DoubleClick Ad Exchange szolgáltatásokhoz tartozó sütik telepítése az adott böngésző szoftver policies.google.com/technologies/ads weboldalon történő beállításával és a megfelelő beállítás módosításával megakadályozható.

Az adatfeldolgozással kapcsolatos, DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontja szerint a reklámok kezelése jogos érdekünk.

Kommunikáció velünk

Vállalatunkkal többféleképpen felveheti a kapcsolatot, többek között a weboldalunkon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ezenkívül szívesen tájékoztatjuk Önt rendszeresen e-mailben küldött hírlevelünkben.

HÍRLEVÉL

Hírlevelünkre való feliratkozással az Ön e-mail címét saját reklámcéljainkra használjuk fel, amíg Ön le nem iratkozik róla. Ehhez e-mailben rendszeres tájékoztatást kap az aktuális témákról, továbbá különleges alkalmakkor, például akciók esetén, e-mailt küldünk. Az e-maileket az Önről kapott információk alapján személyre szabhatjuk.

Hírlevelünkre való feliratkozáshoz – ha Ön nem adott írásos beleegyezést részünkre – az úgynevezett kettős feliratkozás eljárást alkalmazzuk, azaz csak akkor fogunk Önnek hírlevelet e-mailben küldeni, ha előzőleg kifejezetten megerősítette, hogy a hírlevelek küldését aktiválni szeretné. Ekkor egy értesítő e-mailt küldünk Önnek és felkérjük arra, hogy az e-mailben szereplő hivatkozásra kattintva erősítse meg, hogy szeretné megkapni hírlevelünket.

Az adatfeldolgozás jogalapja az Ön beleegyezése a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. a) pontja szerint, ha Ön kifejezetten feliratkozott a hírlevélre. A törvényi előírások keretében az is lehetséges, hogy Ön kifejezett beleegyezés nélkül megkapja hírlevelünket, mivel Ön terméket vagy szolgáltatást rendelt tőlünk, ezért megkaptuk az Ön e-mail címét, és Ön nem utasította vissza az e-mailben való tájékoztatás. Ez esetben jogos érdekünk jogalapja a közvetlen reklám továbbítása a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontja szerint.

Ha már nem kíván több hírlevelet kapni tőlünk, a jövőre vonatkozó hatállyal az egyszer megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja, illetve megtilthatja a további hírlevelek küldését, anélkül, hogy az alapdíjak szerinti továbbítási költségeken kívül más költségei keletkeznének. Használja a hírlevelekben szereplő leiratkozási hivatkozást, vagy értesítsen bennünket vagy adatvédelmi felelősünket.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Online ajánlatunkban közösségi hálózatokra (Google+, LinkedIn, Xing) mutató hivatkozásokat talál. A hivatkozások a szolgáltató logójáról ismerhetők fel.

A hivatkozásokra kattintva megnyílik az adott közösségi hálózat oldala, amelyre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes. Az ott érvényes rendelkezésekre vonatkozó információkat az adott szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találja:

Google+: policies.google.com/privacy

Xing: https://www.xing.com/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Az adott hivatkozás megnyitása előtt nem továbbítunk személyes adatokat az adott szolgáltatónak. A linkelt oldal megnyitása az adott szolgáltató adatfeldolgozásának alapját képezi.

A YOUTUBE HASZNÁLATA

Online ajánlatunkban videók vannak beágyazva, amelyek közvetítéséhez a Google által üzemeltetett YouTube („YouTube”) szolgáltatás pluginját használjuk. A szolgáltatás üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Amikor megnyitja online ajánlatunk weboldalát, amelybe videó van beágyazva, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ekkor a YouTube szerverei tájékoztatást kapnak arról, hogy Ön az online ajánlatunk mely weboldalait kereste fel.

Ha Ön be van jelentkezve YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészését személyes profiljához hozzárendelje. Ezt a YouTube-fiókból való kijelentkezéssel megakadályozhatja. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja: policies.google.com/privacy, amely a YouTube-ra is érvényes.

A YouTube szolgáltatás használatának célja, hogy Önnek videókat mutassunk és több információt nyújtsunk rólunk és szolgáltatásainkról; ez a jogos érdekünk a DSGVO trv. 6. cikke 1. bek. f) pontja szerint.

Az Ön jogai és kapcsolatfelvétel
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozását a lehető legátláthatóbban elmagyarázzuk, valamint tájékoztassuk az Önt megillető jogokról. Ha Ön további információkat szeretne kapni, vagy az Önt megillető jogokat szeretné gyakorolni, ügyével kapcsolatban forduljon hozzánk bármikor.

Az Ön jogai és kapcsolatfelvétel

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban széles körű jogok illetik meg Önt. Először széles körű felvilágosítási joggal rendelkezik, és adott esetben kérheti személyes adatainak javítását és/vagy törlését, ill. zárolását. Kérheti a feldolgozás korlátozását és akár meg is tilthatja azt. A részünkre megadott személyes adatok vonatkozásában ezenkívül joga van az adatok továbbíthatóságával kapcsolatban.

Ha Ön egyik jogát érvényesíteni kívánja, és/vagy további információkat szeretne arról kapni, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ezenkívül az adatvédelmi felelősünkkel is felveheti a kapcsolatot.

A BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA ÉS TILTÁS

Az egyszer adott megbízását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonásig elvégzett feldolgozás jogszerűségét. Kapcsolattartó partner ez esetben ügyfélszolgálatunk és az adatvédelmi felelős.

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása nem beleegyezésen alapul, hanem más jogalapja van, megtilthatja az adatfeldolgozást. Tiltása az adatfeldolgozás felülvizsgálatát és adott esetben befejezését eredményezi. Tájékoztatjuk Önt a felülvizsgálat eredményéről, és – ha az adatfeldolgozást folytatni kell – további információkat kap tőlünk arról, hogy miért engedélyezett az adatfeldolgozás.

ADATVÉDELMI FELELŐS ÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Külső adatvédelmi felelőst bíztunk meg, aki támogat bennünket az adatvédelmi témákban, és akivel Ön is közvetlenül felveheti a kapcsolatot. A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos kérdésekben, illetve az adatvédelem témájával kapcsolatos információkért adatvédelmi felelősünk és munkatársai szívesen állnak rendelkezésére:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail:

Amennyiben szeretné felvenni a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel e-mailben, írjon erre a címre: .

PANASZOK

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak általunk történt feldolgozása nem áll összhangban a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezésekkel, panaszt tehet adatvédelmi felelősünknél. Az adatvédelmi felelős kivizsgálja az ügyet és tájékoztatást küld annak eredményéről. Ezenkívül felügyeleti szerveknél is panaszt tehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

HIVATKOZÁSOK MÁS WEBOLDALAKRA

Online ajánlatunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozások rendszerint akként vannak jelölve. Nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozott weboldalak betartják-e a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Ezért javasoljuk, hogy tájékozódjon más weboldalak adatvédelmi nyilatkozatait illetően.

A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az alább feltüntetett dátumtól kezdődően érvényes. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jövőre vonatkozó hatállyal módosítsuk. Módosításra különösen az online ajánlat műszaki módosításakor, illetve az adatvédelmi jogi rendelkezések változásakor kerül sor. Az adatvédelmi nyilatkozat aktuális változata az online ajánlaton keresztül mindig közvetlenül letölthető. Javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól.

Az adatvédelmi nyilatkozat érvényességének kezdete: 2018. május

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0